Antimobbestrategi

Efterskolen Solbakken

Forebyggelse

Vi er en lille, relationsbåren efterskole, som laver god og tryg skole for alle vores elever. Mange af vores elever har oplevet mobning eller anden antisocial opførsel fra deres omgivelser i deres tidligere skoletilbud. Det er desværre et menneskeligt vilkår, at hvis man selv er blevet mobbet, vil man ofte gå meget langt for ikke at komme i den situation igen – herunder mobbe andre. Det er vi meget opmærksomme på, og vi arbejder hver dag igennem vores forskellige relationer med eleverne at sikre os, at alle elever føler sig trygge, sete og taget alvorligt.

Vi holder øje med trivslen i flokken og hos den enkelte elev

·​Det sker bl.a. igennem kontaktlærerfunktionen

·​Og igennem løbende, individuelle trivselssamtaler

·​Vi bruger også vagtbogen til at holde hinanden ajour med elever, hvor der kan være mistanke om mistrivsel

·​Et godt og tillidsfuldt samarbejde med familierne

Vi insisterer på åbenhed

·​Vi er ikke berøringsangste og går gerne ind i store og små konflikter, som eleverne har

·​Vi griber ind, når vi oplever, hører om eller har mistanke om mobning eller utryghed blandt eleverne

Vi sætter en tydelig retning for adfærd

·​Vi taler løbende med eleverne om hvordan man omgås hinanden med respekt

·​Vi italesætter løbende – og i konkrete tilfælde – hvilken adfærd og omgangstone vi accepterer

·​Vi følger altid episoder med uheldig opførsel op med samtaler, evt. med inddragelse af forældrene

Vi sikrer os, igennem et stærkt relationsarbejde, at alle elever har en eller flere voksne tæt på sig

·​Vi arbejder med en omsorgsfuld og anerkendende tilgang til eleverne

·​Vi arbejder målrettet med, at ingen elever føler sig udenfor eller marginaliseret

Vi har didaktiske overvejelser i form af klasseledelse til at udvikle tolerance, rummelighed og tryghed

·​Siddepladser, gruppearbejde, skiftende samarbejdspartnere, klar struktur i fælles aktiviteter

Vi sikrer os, at eleverne har viden om mobning

·​Debat i samling og i undervisningen – og synliggørelse i hvad forskellen på drilleri og mobning er

Inddrager forældrene

·​Vi inddrager altid forældrene som samarbejdspartnere i konkrete sager

Vi fastsætter, som hovedregel, grupper ved fællesarrangementer

·​Lejrskoler, busture, udflugter, siddepladser ved måltiderne, værelsessammenhæng m.m.

Digital mobning

-Vi er bevidste om at være gode rollemodeller i forhold brug af de digitale medier på skolen

-Vi taler/underviser eleverne i passende adfærd på de sociale medier

-Vi forsøger - efter bedste evne - at være på forkant med eleverne valg af sociale platforme og deres liv derude

Håndtering

Ved tilfælde af mobning eller anden adfærd, der skaber utryghed:

1.​Der gribes altid ind. Oftest er det mest optimale, at vi voksne griber ind i situationen, men det er naturligvis ikke altid muligt. Hvis en situation opstår på en aften-eller weekendvagt, eller en elev fortæller en voksen om sine oplevelser på en aften-eller weekendvagt, vil det blive beskrevet i vagtbogen. Herefter vil det blive taget op så snart det er muligt og det videre forløb vil blive aftalt.

2.​Når en elev kommer til os med deres bekymring om mobning eller utryghedsskabende adfærd, vil det som udgangspunkt være kontakt-og/eller huslæreren, der i første omgang tager fat:

a.​En samtale med den/de pågældende elever

b.​Ledelsen inddrages og det aftales hvordan de andre, implicerede elever skal håndteres.

c.​Når der er overblik/indsigt, udarbejdes/aftales det videre forløb. Det bliver f.eks. aftalt, om situationen skal klares af skolen selv, eller om vi skønner, at forældrene skal inddrages. Ofte vil en god snak med de implicerede elever kunne opløse konflikten, men ved især gentagelser af uheldig opførsel, vil vi altid inddrage familien.

d.​Handlingsplanen varierer fra sag til sag, men vil altid indeholde konkrete tiltag og tidspunkt for opfølgning.

e.​Handlingsplanen deles med alle lærere på et lærermøde 

Ledige pladser i 9. og 10. klasse
27-02-2023
Vi har fortsat ledige pladser i 9. og 10. klasse til næste skoleår. Er du ordblind, og har du lyst til at dele dit liv med 77 andre unge i ti måneder? Send skolen en ansøgning via hjemmesiden, eller kontakt skolens forstander Marianne til en snak og eventuel aftale om optagelsessamtale.
Læs hele nyheden

Send os en mail​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Besøg os på Facebook

​​Vurderet 4,6 / 5 stjerner på baggrund af 75 anmeldelser på Facebook

​Hvem er vi

Efterskolen Solbakken

CVR: 49015011