​Økonomi​

I skoleåret 2022-23 er ugeprisen kr. 2350 kr. pr. uge og skoleåret består af 41 uger. Betalingen sker over 11 rater.

Staten giver støtte til alle elever. Beregningen af støtten for skoleåret 2022/23 beregnes på baggrund af husstandsindkomsten for 2020. 

Når vi har bekræftet, at der er en plads til jeres barn på efterskolen, forfalder indmeldelsesgebyret på 2.500 kr.

​​

En mere detaljeret oversigt over elevstøtte-taksterne kan du se på www.efterskole.dk

Statsstøtte

Når eleven er optaget søger skolen statsstøtte til familien. Sidst i april sendes besked om skolepengene ud.

Ekstra støtte

Nogle kommuner er villige til at betale en ekstra støtte til familien. Denne mulighed skal man selv undersøge. Det er en god ide at søge om eventuel støtte i god tid, hvis det er muligt. Vær opmærksom på, at kommunerne har forskellige "kasser" hvorfra de hjælper familier, som skal have deres barn på efterskole. Det er værd at undersøge grundigt, hvad lige netop jeres kommune kan tilbyde.

Inviduel støtte

Via finansloven har efterskolerne fået en mulighed for at støtte forældre, som har det ekstra svært økonomisk.

Når man modtager beregningen fra skolen på hvor meget man skal betale i skolepenge (ugeprisen fratrukket statstøtten), kan man kontakte forstanderen for at ansøge om yderligere nedslag i skolepengene.

Ansøgningen skal ske skriftligt og vedlægges de sidste tre lønsedler.

Behandlingen af ansøgningen foretages af forstanderen. Eventuel klage over afgørelsen skal ske skriftligt til bestyrelsen og vil blive behandlet på det førstkommende ordinære bestyrelsesmøde.

Gebyr

Når skolen bekræfter, at dit barn er optaget på skolen, skal du indbetale et indmeldelsesgebyr på 2.500 kr.

Herfra bliver 1000 kr. indsat på en materialekonto. Herfra trækkes elevenes mediepakke (CD-Ord, Microsoft 365 m.m.), Blå Bog, evt. årstrøje og diverse skolematerialer, der købes i løbet af året. Bortkomne nøgler kan også trækkes fra materialekontoen.

Det er ikke et krav - men en rigtig god ide - at eleven selv har en bærbar computer med. Skolen kan stille en computer til rådighed til skolearbejdet.

Udmeldelse

Hvis en elev bliver udmeldt i løbet af skoleåret - uanset årsagen - koster det 3.000 kr.

Generelt

Skolepengene dækker alle udgifter. Der altså ikke ekstra regninger for ture eller materialer. Dog kan der i visse fag komme en ekstraregning, hvis en elev vælger at arbejde med nogle meget dyre materialer.

Ødelæggelse af skolens ejendom

Det er forældrene, som skal betale, hvis deres barn ødelægger noget af skolens ejendom. Du vil således modtage en regning fra skolen på prisen på det ødelagte samt timeløn.

Forsikring

Det er forældrenes forsikring som skal dække eventuelle skader, hvis deres barn ødelægger noget af skolens ejendom. Det er en god ide at tjekke familiens forsikringsforhold inden eleven starter på skolen. Småskader kan blive dækket via elevens materialekonto. Forældrene får altid direkte besked i tilfælde af eventuelle ødelæggelser og pris på skaden.

Eleverne er naturligvis dækket af skolens rejseforsikring på den årlige skitur.

Send os en mail​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Besøg os på Facebook

​​Vurderet 4,6 / 5 stjerner på baggrund af 75 anmeldelser på Facebook

​Hvem er vi

Efterskolen Solbakken

CVR: 49015011