9. klasse​

Vores to 9. klassehold bliver undervist på hold med ca. 15 elever på hvert hold. Der er to lærere tilknyttet hvert hold i dansk og matematik, men også i flere af de øvrige obligatoriske fag.

Eleverne modtager eksamensforberedende undervisning i dansk og matematik og går til afgangseksamen i de to fag. I de øvrige fag i 9. klasse undervises eleverne efter Fælles Mål, og de fastsatte rammer for Stå Mål Med-Undervisning. Undervisningen i de øvrige fag tager udgangspunkt i Fælles Mål for 9. klasse, men der vil fortsat  være mulighed for, i løbet af året, at lave differentieret undervisning, hvor vi i højere grad tager udgangspunkt i elevens faktiske faglige niveau og behov. 

I samarbejde med forældrene kan enkelte elever fritages fra eksamen i et eller begge fag. 

Eleverne undervises i de øvrige obligatoriske fag for 9. klasse:

Engelsk

Eleverne i 9. klasse inddeles på to faglige niveauer, som tager hensyn til deres faglige standpunkt. En dygtig 9. klasse-engelskelev, som har lyst til at prøve kræfter med niveauet i 10. klasse, kan få lov til at følge undervisningen, men naturligvis ikke til at gå til prøve.

Tysk

Elever, der har tidligere har været fritaget fra tysk kan naturligvis også fritages hos os. I stedet  får eleverne ekstra danskundervisning. Det sker i samarbejde med forældrene og aftales i starten af skoleåret.

Fysik/kemi, geografi, biologi, historie samt idræt:

Her underviser vi ud fra Fælles Mål med udgangspunkt i Folkeskolens kompetencemål for 9. klasse. I det sene efterår har vi en naturfagsuge, hvor de tre naturfag arbejder ud fra et fælles, overordnet tema.

OBU (Ordblinde-undervisning)

Timerne er et supplement til danskundervisningen. Formålet med undervisningen er, at gøre eleverne bevidst om deres egne udfordringer og holde dem orienteret om de platforme, der hele tiden udvikles til at støtte og afhjælpe ordblinde.

Projektuge

I løbet af ugen arbejder eleverne med deres valgte projektopgave indenfor det planlagte overemne. Eleverne skal fremlægge deres projekt for holdet. 

Køkkenhold

Alle skolens elever har tjans i skolens køkken. En uge, tre gange årligt er eleverne i køkkenet. Eleverne undervises i madlavning, køkkenhygiejne, rengøring osv. af skolens tre køkkenlærere. Formålet med køkkentjansen er at give eleverne kendskab til hvordan man arbejder i et køkken; at kunne overskue en arbejdsproces og at kunne modtage en opgave og derefter løse den fornuftigt.

Send os en mail​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Besøg os på Facebook

​​Vurderet 4,6 / 5 stjerner på baggrund af 75 anmeldelser på Facebook

​Hvem er vi

Efterskolen Solbakken

CVR: 49015011