Specifikke indlæringsvanskeligheder hos vores elever

Efterskolen Solbakken er en skole for unge med specifikke indlæringsvanskeligheder, hvilket kan være unge med dysleksi og dyslektiske træk (ordblindhed) eller med specifikke læse- og skrivevanskeligheder.

Hvad er Efterskolen Solbakken

Vi kan optage 74 elever, fordelt på 9. og 10. klassetrin.  Du kan læse mere her om optagelse på skolen for unge med specifikke indlæringsvanskeligheder som for eksempel ordblindhed og dysleksi. Desuden kan du kontakte skolens kontor på 58 14 11 52, men du kan også skrive til forstander@efterskolensolbakken.dk.

9. klasse, 2022-23

Vores 9. klasse er prøvefri. Eleverne undervises på fagligt niveau i dansk, engelsk og matematik. Det sker på små hold og med to lærere tilknyttet holdet. De øvrige fag undervises ud fra Fælles Mål, så de står mål med folkeskolen. 

9. klasse, august 2023 og fremover

Fra august 2023 forventer vi at kunne tilbyde såkaldte enkeltfagseksamen i dansk og matematik. Det betyder, at eleverne i de to fag går til eksamen, mens de i de øvrige fag i 9. klasse fortsat undervises ud fra Fælles Mål, så de står mål med folkeskolen. 

Vi tilbyder afgangsprøver i 10. klasse i dansk, engelsk og matematik. Vi har valgt denne løsning på grund af karakterkravet til ungdomsuddannelserne. Og fordi vi vil give de ældste elever det bedst mulige udgangspunkt til at forlade grundskolen med faglig og personlig selvtillid og med karakterer, der gør, at de kan komme videre med en ungdomsuddannelse på trods af deres indlæringsvanskeligheder.

Specifikke indlæringsvanskeligheder efterskole med 40 års erfaring

Efterskolen Solbakken åbnede dørene for det første elevhold i 1974. 

Vi har hele tiden været en efterskole for unge med dysleksi eller ordblindhed. Da skolen startede blev denne gruppe unge kaldt "læseretarderede", men det udtryk bruges heldigvis ikke mere.

I årenes løb er vores efterskole for ordblinde og andre indlæringsvanskeligheder vokset i elevantal, og i dag består skolen af hovedbygningen, seks elevhuse og en hal.​

Alle seks elevhuse blev gennemgribende nyrenoveret i

2018.

Klik her for at hente Fødevarekontrollens Kontrolrapport.​​

Bestyrelsen

Bestyrelsen er sammensat af 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen på den årlige generalforsamling i maj måned. Dog vælges suppleanterne kun for 1 år ad gangen. For at kunne deltage i generalforsamlingen skal man have betalt kontingent til skolekredsen.

Aktuelt består bestyrelsen af forældre til tidligere og nuværende elever samt lokale med interesse i vores fokus på unge med specifikke indlæringsvanskeligheder.

Næste generalforsamling er mandag den 8. september  kl. 19.00.

Formand for bestyrelsen

Gerda Andersen, Eggeslevlillevej 75, 4230 Skælskør.

Send os en mail​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Besøg os på Facebook

​​Vurderet 4,6 / 5 stjerner på baggrund af 75 anmeldelser på Facebook

​Hvem er vi

Efterskolen Solbakken

CVR: 49015011