​Undervisning på tværs af årgangene

Udover undervisningen på de to årgange, er der masser af undervisning, som er på tværs af de to årgange.

Valgfag: 4 gange i løbet af året kan eleverne vælge et nyt valgfag. Det kan være forskelligt hvilke valgfag, der udbydes, men typisk vil der hver gang være valgfag under disse tre hovedområder:

-Kreative valgfag, f.eks. maling, syning, keramik

-Idræts valgfag, f.eks. fitness, cross fit, cykling

-Værkstedsvalgfag, f.eks. sløjd, metalværksted

Men også fag som musik, E-sport, fiskeri og brætspil kan blive udbudt.

To dage i hver periode er afsat til at eleverne kan fordybe sig ekstra i deres valgfag.

Minifag: 4 gange i løbet af året vælger eleverne også et mindre valgfag, som varer ca. 1,5 time ugentligt. Også her varierer udbuddet fra år til år, men det kan f.eks. være: Bageværksted, yoga og welness, fodbold.

Samlinger: Tre gange ugentligt samles alle elever til samlinger i skolens hal. 

To af samlingerne koncentrerer sig om især samfundsfag og kristendom. Undervisningen foregår både som foredrag og debat. Samfundsfaget tager som oftest udgangspunkt i Nyhederne.

Den sidste samling er en sangsamling. Her bliver eleverne præsenteret for mange af de sange, som er en del af efterskolelivet. De synger også popsange, og det hele handler om, at give eleverne den oplevelse af glæde og fælleskab, som man får når man synger sammen.

Leg og bevægelse/drama: Undervisningen tager i starten af skoleåret udgangspunkt i netop leg og bevægelse. I gennem forskellige øvelser og lege skal eleverne lære at slappe af i det fysiske samvær med andre, at bruge kroppen på en sjov og udfordrende måde. Hen over året ændrer undervisningen sig til mere drama-præget undervisning, hvor eleverne igennem små øvelser af små stykker trænes i at kunne huske replikker samt i at være på en scene.

Onsdagstemaer: De fleste onsdag eftermiddage er afsat til forskellige temaer. Temaerne fremgår af årsplanen, som ligger andet steds på hjemmesiden. Hovedparten af temaerne er fælles for begge årgange, f.eks. Medborgerskab, Lejrskoleforberedelse, Misbrugsdag, Dramadag og udflugter. Andre dage er dedikeret dansk, engelsk, matematik og historie og her er eleverne naturligvis delt op på de to årgange.

Læseugen: I ugen op til efterårsferien har vi læseugen. Ikke overraskende handler ugen om at få læst så meget som muligt. Vi skaber rammerne og roen til at eleverne kan fordybe sig i nogle af de mange bøger, som vi låner hjem til dem. Ofte har ugen et overordnet tema, og ofte har vi besøg af en relevant foredragsholder. Alle elever arbejder desuden med et af deres hovedværk i løbet af ugen.

Dramaugen: I foråret løber dramaugen af staben. Eleverne har igennem året arbejdet sig hen imod at turde "være på", og i løbet af ugen lærer de deres replikker og sætter det valgte stykke op. Til stor begejstring for forældrene, som naturligvis inviteres til dramaforestilling om fredagen. 

fem på stribe

Send os en mail​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Besøg os på Facebook

​​Vurderet 4,6 / 5 stjerner på baggrund af 75 anmeldelser på Facebook

​Hvem er vi

Efterskolen Solbakken

CVR: 49015011