9. klasse (fra august 2023)

Eleverne modtager eksamensforberedende undervisning i dansk og matematik og går til afgangseksamen i de to fag. I de øvrige fag i 9. klasse undervises eleverne efter Fælles Mål, og de fastsatte rammer for Stå Mål Med-Undervisning. Undervisningen i de øvrige fag tager udgangspunkt i Fælles Mål for 9. klasse, men der vil fortsat  være mulighed for, i løbet af året, at lave differentieret undervisning, hvor vi i højere grad tager udgangspunkt i elevens faktiske faglige niveau og behov. 

I samarbejde med forældrene kan enkelte elever fritages fra eksamen i et eller begge fag. 

Eleverne undervises i de øvrige obligatoriske fag for 9. klasse:

Engelsk: Alle skolens elever er inddelt på fem faglige niveauer i engelsk. De to af holdene er prøvefri og de tre er prøveforberedende til 10. klasse. En dygtig 9. klasse-engelskelev, som har lyst til at prøve kræfter med niveauet i 10. klasse, kan få lov til at følge undervisningen, men naturligvis ikke til at gå til prøve.

Tysk - elever, der har tidligere har været fritaget fra tysk kan naturligvis også fritages hos os. I stedet  får eleverne ekstra danskundervisning.

Fysik/kemi, geografi, biologi, historie samt idræt:

Her underviser vi ud fra Fælles Mål med udgangspunkt i kompetencemålene for 9. klasse. 

OBU (Ordblinde-undervisning): Timerne er et supplement til den daglige danskundervisning. Formålet med undervisningen er, at gøre eleverne bevidst om deres egne udfordringer og holde dem orienteret om de platforme, der hele tiden udvikles til at støtte og afhjælpe ordblinde.

Projektuge: I løbet af ugen arbejder eleverne med deres valgte projektopgave indenfor det planlagte overemne. Eleverne skal fremlægge deres projekt for holdet. 

Køkkenhold: Alle skolens elever har tjans i skolens køkken. En uge, tre gange årligt er eleverne i køkkenet. Eleverne undervises i madlavning, køkkenhygiejne, rengøring osv. af skolens tre køkkenlærere. Formålet med køkkentjansen er at give eleverne kendskab til hvordan man arbejder i et køkken; at kunne overskue en arbejdsproces og at kunne modtage en opgave og derefter løse den fornuftigt.

bisserup

Send os en mail​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Besøg os på Facebook

​​Vurderet 4,6 / 5 stjerner på baggrund af 75 anmeldelser på Facebook

​Hvem er vi

Efterskolen Solbakken

CVR: 49015011