​Kære ansøgere

Tak for din interesse for vores skole.

Alle skoler - alle arbejdspladser - vil jo nok sige til eventuelle ansøgere, at de har en dejlig arbejdsplads. Og heldigvis har de fleste sikkert ret.

Vi vil gerne give dig et billede af hvad vi er for en arbejdsplads. Nedenstående banner blev lavet i forbindelse med vores pædagogiske døgn, som vi havde i efteråret 2019. Inden vi mødtes havde vi alle skrevet to til tre ord om hvad vi hver især syntes var de vigtigste værdier for Solbakken som arbejdsplads. 

Det er de ord vi endte op med - og de giver et ret godt billede af hvordan vi selv ser os som arbejdsplads og som kolleger. Kig på ordene og dan dig dit eget billede.

img_3749

Hvad vil det sige at være lærer på Efterskolen Solbakken?

Ja, hver lærer vil selvfølgelig have sin egen fortælling om hvad det vil sige for hende eller ham at være ansat som lærer på Solbakken. Men overordnet set er der nogle fælles træk for alle 13 lærere:

Kontaktlærer og huslærer

Man indgår i et tæt og forpligtende fællesskab med hinanden og med eleverne. Hver lærer har typisk 6 kontaktelever, og to lærere deler et hus, så der altså bor 12 elever i hvert hus. De to lærere er husmakkere og støtter hinanden i det daglige arbejde; de er fælles om at f.eks. arrangere husarrangementer (temafester som hvert hus arrangerer for hinanden i løbet af året) og tjek af rengøring. Man mødes med sin kontaktgruppe en gang om ugen, og sammen med husmakkeren slutter man ugen af med at mødes med hele huset en halv times tid for at debattere stort og småt, såsom: "I skal huske at slå brættet ned når I har været på toilettet" og "I skal holde op med at larme sådan!" - altså glæderne og sorgerne ved at bo tæt sammen.

Fælles forberedelse

Lærerne deler et fælles kontor, hvor der også er toilet samt et vagtværelse med bad. Kontoret har et stort rum og tre mindre rum, og man har mulighed for at vælge om man helst vil have sin arbejdsplads i et af de mindre kontorer eller i det større kontor. 

Der er fælles forberedelse tre gange om ugen: mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 11-13. To lærere varetager  undervisningen fra kl. 11 til 12, så hovedparten har mulighed for at mødes i forskellige sammenhænge.

To-lærersystem

Alle vores 5 dansk- og matematikhold  har to lærere tilknyttet. I 10. klasse er holdene er på 16-17 elever. Det betyder, at vi har god mulighed for at "nå rundt om" alle eleverne på holdet, og at vi i højere grad end andre steder kan tage udgangspunkt i den enkelte elevs behov for hjælp og støtte. 

​Niveaudeling

Vores 9. klasse er prøvefri. Eleverne bliver testet i den første uge og derefter indplaceret på et af de tre hold i henholdsvis dansk, engelsk og matematik. Det faglige niveau svinger lidt fra år til år, men generelt arbejder eleverne på ca. 4. - 7. klassetrin. Nedenfor kan du se Miller som er i gang med at teste en ny elev i introugen.

img_2613

Årshjul for en lærer ansat på Solbakken

Alle lærere har naturligvis meget individuelle skoleår. Skoleåret er delt op i 4 perioder, og den enkelte lærer oplever ofte, at de har mere travlt  i nogle perioder end i andre. Det er helt naturligt og hver enkelt lærer har stor indflydelse på hvordan deres skoleår ser ud. Alle opgaver er beskrevet så ingen kan være i tvivl om hvad der forventes af en når man har fået en given opgave. Udover opgaveoversigten vil det fremgå hvor mange timer man får for en given opgave. Ved skoleårets start kender man sine arbejdsopgaver, og har et overblik over sine tilsynsopgaver m.m.. Der er nogle få opgaver som er lavet som en akkord, f.eks. skilejren.

Det fremgår - sammen med beskrivelser af tilsyn og vores diverse politikker på forskellige områder - af personalehåndbogen som befinder sig i mødelokalet. 

Hvert år i foråret laves en "fag-ønskeseddel"; her kan hver lærer angive hvilke opgaver han eller hun har lyst til at have i det kommende skoleår. Det foregår naturligvis i fuld offentlighed så alle kan se hvad kollegerne ønsker for sig selv det kommende skoleår. Selve arbejdet med at lave arbejdstidsoversigter, skema m.m. laves af Kirsten (Jeppe) og Lotte i samarbejde med forstanderen. 

Dit arbejdsliv består af undervisning, planlægningsopgaver, deltagelse i diverse arrangementer samt tilsyn (morgen, aften, weekender og åbnevagter) - samt en del andre opgaver som spisning med eleverne, eksamensvagt osv.

Der er nogle overordnede ting som er fælles for alle lærerne. 

Mødedage - vi stater blødt op med to mødedage onsdag og torsdag inden skolestart. 

Introugen - den første skoleuge er uden almindeligt skema. Det er i denne uge at vi tester alle eleverne. Vi tester 9. klasse-eleverne for at vide hvilke hold de skal være på, og vi tester 10. klasse-eleverne for at få et billede af hvad de kan inden de starter skoleåret for alvor. 

Bisserup - i starten af september drager vi alle af huse for at cykle til Bisseruplejren, som ligger ca. 13 km fra skolen. Her tilbringer alle ansatte to dage sammen, og hvert år har lejren et tema. Det kan f.eks. være OL eller Harry Potter. Eleverne har forskellige konkurrencer fordelt over de to dage, og vi får lækker mad og så handler det jo dybest set om at være sammen og lære hinanden bedre at kende. Du vil her blive bekendt med et ældgammelt og meget typisk Solbakke-fænomen, nemlig Værelse 8. 

Forældredag - lørdag i den sidste weekend i september har vi forældredag, hvor alle familierne er inviteret herned til en hyggelig dag, hvor samværet er i højsæde. Familierne bliver "udsat" for nogle af de samme aktiviteter, som deres børn har været "udsat" for, og de spiser sammen med deres barns hus. Det er en hyggelig dag hvor vi gerne vil give familierne en fornemmelse af hvordan deres barn trives i elevflokken og på skolen generelt. 

Anderledes uger - 4 gange i løbet af året, en gang i hver periode, har vi en såkaldt anderledes uge. Hver lærer deltager typisk i to af ugerne og har dermed fri i de andre to. De 4 uger er: Læseugen (ligger typisk lige før eller efter efterårsferien), Erhvervsugen (ligger typisk november/december), skilejren (ligger typisk i februar) og dramaugen som typisk ligger i marts eller april. Deltagelse i anderledes uger handler om ønsker, kompetencer og skolens behov for at få dækket ugerne.

Pædagogisk dag/døgn - i efteråret har vi enten en pædagogisk dag eller døgn. Til næste år er det et døgn, hvor vi tager væk fra skolen når eleverne er sendt hjem på forlænget weekend. Torsdagen er vi sammen med skolens bestyrelse og fredag har vi møde. Det er ofte her vi trækker nogle af de store linjer til det/de kommende skoleår, men også her hvor vi har tid til at have foredragsholdere udefra m.m.

Forældrekonsultation - sidst i november inviteres forældrene på skolen igen til en klassisk forældrekonsultation.

Juleafslutning - typisk spiser vi julemiddag med hele udtrækket aftenen inden eleverne sendes hjem på juleferie. Og på selve hjemrejsedagen er der dømt oprydning, aktiviteter, indtagelse af risengrød og afsluttes med et ekstra langt fællesmøde, hvor rigtig mange familier deltager. Når skolen er tømt for elever har de voksne deres egen juleafslutning.

Aftenlærermøde - de sidste par år har vi haft et aftenlærermøde i det tidlige forår. Her har vi tid til at debattere nogle af de ting vi har talt om i efteråret på pædagogisk døgn, men også tage nogle beslutninger inden lærernes arbejdstidsplaner bliver færdiggjort. 

Formøde - i maj inviterer vi det kommende års elever og deres forældre til en aften hvor de kan møde hinanden og os. 

Afslutningsugen - undervisningen slutter tirsdag eftermiddag. Resten af ugen står i afslutningens tegn med bl.a. en udflugt, hovedrengøring af hele skolen og afslutningsfest for eleverne. Fredag eller lørdag har vi den formelle afslutning med familierne. Herefter har de ansatte deres egen sommerfest.

Mødedage - skoleåret sluttes af med to eller tre mødedage. Der er en del praktiske opgaver der skal løses inden vi lukker skolen ned for sommeren. Mandag er typisk en tilbageskuende dag hvor vi evaluerer på det skoleår der lige er slut, mens vi ser fremad mod det nye skoleår om tirsdagen. Her inviterer vi vores nye kolleger til at deltage.

Fester på Solbakken. Fællesskabet er vigtig på en lille skole som vores. Vi indgår alle i det til dagligt på hver vores måde, og derfor gør vi også noget ud af vores to årige fester: julefrokosten og sommerfesten. Hvert år tildeles 2x3 kolleger opgaven at planlægge henholdsvis julefrokosten og sommerfesten. Julefrokosten afholdes når eleverne har forladt skolen den sidste dag inden jul. Udvalget bestemmer suverænt programmet og det spiselige indhold. 

Sommerfesten afholdes den sidste skoledag, når vi har sagt farvel til årets elever og deres forældre. Udvalget bestemmer programmet, placering og indhold. Sommerfesten er med ægtefæller/partnere og er ofte en blanding af sociale aktiviteter og en god middag. 

​Det er sommerfest-udvalget som bestemmer hvilke kolleger der året efter skal planlægge de to næste fester. 

img_7118 (2)

​Marts 2020

Send os en mail​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Besøg os på Facebook

​​Vurderet 4,6 / 5 stjerner på baggrund af 75 anmeldelser på Facebook

​Hvem er vi

Efterskolen Solbakken

CVR: 49015011