Ny medarbejder

Vi er en efterskole for unge med læse- og skrivevanskeligheder (ordblinde). Vi optager 78 elever fordelt på 9. og 10. klasse. Eleverne bor i seks huse med 12-13 elever i hvert. Vi har tre 10. klasser og  to 9. klasser. Eleverne er blandet på tværs af klassetrin i valgfagene, til måltiderne og i husene.

Vi er et lille tæt lærerkollegium. 13 lærere, Ebbe vores pedel, Tina vores sekretær og Marianne vores forstander forsøger alle at mødes til 10-pausen på vores lærerværelse. Vi har en flad ledelsesstruktur, hvor det forventes at alle løfter i samlet flok. Langt de fleste beslutninger på skolen bliver taget på de to ugentlige lærermøder. Med stor indflydelse på skolens liv, regler og ens egne opgaver følger også et naturligt medansvar. 

Opgaverne

Udover dine undervisningsopgaver består efterskolelærerjobbet af mange andre funktioner:

 • Kontaktlærer. Sammen med en kollega (og resten af dette skoleår vil den kollega være Kirsten Jeppesen) varetager du opgaven som huslærer i et af vores seks huse. Du er kontaktlærer for halvdelen, altså 6 unge mennesker. Opgaverne som kontaktlærer kan være mange: daglige/løbende samtaler med dine kontaktelever; kontakten til hjemmet; bindeled mellem de øvrige lærere og dine kontaktelever.
 • Tilsyn. Der er flere tilsynsopgaver i løbet af et skoleår:
  • Morgentilsyn: 6.40 - 8.00. Morgenlæreren møder sammen med to køkkenelever og gør morgenmaden klar. Herefter går man morgentur med alle elever fra kl. 7.30.
  • Almindeligt aftentilsyn: Du møder enten kl. 16.00 eller kl. 18.00 til et aftentilsyn. I er altid to lærere på arbejde om aftenen. Vi spiser aftensmad kl. 18.00, tre aftner om ugen er der lektietime, hvor man går rundt i klasserne og hjælper eleverne med deres lektier og kl. 21.00 mødes alle igen til aftente og lune boller. Der gøres klar til morgenmaden og fællesområderne på skolen får en hurtig omgang rengøring. Kl. 21.30 forlader alle elever skolebygningen og går i deres huse. Mellem 22.00 - 22.30 går de to lærere rundt i alle huse og siger godnat og sikrer sig, at alle elever er der hvor de skal være. Aftentilsynet forlader skolen kl. 22.30. Der er mulighed for at overnatte på skolen i vagtværelset efter et tilsyn.
  • Weekender:
   • Fredag: Der er en lærer på arbejde fredag fra kl. 14.30 - 9.30.
   • Lørdag: Der er en lærer på arbejde lørdag fra kl. 9.30 - 9.30 søndag.
   • Søndag: Der er en lærer på arbejde søndag fra kl. 9.30 - 23.00. Fra kl. 18-21 kommer de elever tilbage, som har været hjemme på weekend. Søndagslæreren sørger for, at alle elever er tilbage eller der har været kontakt med hjemmet, inden man forlader skolen kl. 23.00.
 • Planlægningsopgaver. Der er en lang række planlægningsopgaver strøet hen over et skoleår. Som ny kollega, der bliver ansat midt på året, vil det formentligt ikke blive relevant lige nu og her.

Arbejdstid

Lærernes årsnorm er 1679,80 timer iflg. vores lokalaftale. Ved ansættelsen vil du få en udførlig oversigt over dine arbejdsopgaver og det timeantal, der er knyttet til opgaven. Beskrivelse af selve opgaven vil stå i den opgaveoversigt, som du også får. 

Sammen med skolens forstander og vores såkaldte Timer-udvalg, som er to lærere der har til opgave at tilrettelægge årets timer, opgaver m.m., vil der blive udarbejdet et skema for vores nye kollega. I løbet af foråret går debatten i gang omkring næste skoleår: skema, opgaver m.m. Der er helt åben fagfordeling, og alle kan ønske lige hvad de vil - og som med julegaveønskerne får man nok ikke altid det hele opfyldt. Den enkelte lærer har også indflydelse på hvilke weekender og aftner man helst vil arbejde henover året. Man har selv ansvaret for at tjekke sin arbejdstidsplan for det kommende skoleår og komme med indsigelser, hvis noget ønskes ændret. Som regel er det hele på plads inden sommerferien, men nogle gange bliver de sidste ting først puslet på plads efter ferien. Det drejer sig ofte om små timepuljer, der kan bliver byttet rundt. 

Dansk og matematik

Både i 9. og i 10. klasse underviser lærerne to-og-to i de to store skolefag. 

Engelsk

Vi har tre engelskhold i 10.klasse. Vores nye kollega skal kunne undervise og føre til afgangsprøve i engelsk. Til opgaven følger også en censoropgave i 10. klasse engelsk.

Valgfag

Vores skoleår er delt op i fire perioder, og i hver periode vælger eleverne to valgfag: mandag og torsdag eftermiddag. I hver "tilbudsrunde" forsøger vi at udbyde valgfag indenfor tre overordnede temaer: idræt - kreative fag og værkstedsfag. 

Onsdage

Onsdag eftermiddag er der hvor vi når alle de ting vi ikke kan nå til daglig: udflugter, foredrag, temadage, fagdage og meget andet.

Anderledes uger

Fordelt henover året har vi fem anderledes uger, hvor halvdelen af lærerene typisk er på arbejde, og den anden halvdel har fri. I efteråret har vi læseugen og naturfagsugen, og efter nytår har vi en OSO/projektuge, skilejren i uge 6 og dramaugen, der ligger i marts eller april måned. Hvilke uger man er på arbejde afhænger af kompetencer og interesser.

Specielle weekender

Strøet henover året har vi forskellige specielle weekender: it-weekender, dreng-pige weekend, venne-weekend. 

Lærermøder

Vi har to lærermøder om ugen mandag og torsdag. Dagsordenen styres af forstander Marianne, men alle kan lægge punkter op på dagordenen, som ligger på Teams. Vi starter alle møder med en sang.

Hus- og fællesmøder

Fredag eftermiddag slutter vi ugen af i fællesskab; først mødes husene i en halv time. Her diskuteres alt fra at man skal huske at slå brættet ned når man har været op toilettet til andre "færdselsregler" i huset. Derefter mødes alle i skolens dagligstue hvor vi afrunder ugen med et møde, som eleverne på skift har ansvaret for. Her synger vi sammen, og både elever og voksne kan sætte punkter på dagsordenen.

Prøveperioden 2023

Det er første år vi har alle vores elever til afgangsprøver, så vi er lidt spændte på hvordan prøveperioden kommer til at spænde af. Vi ved fra andre skoler, at det er svært (for ikke at sige umuligt) at drive almindelige efterskoleuger når de mundtlige prøver går i gang. Så i år må alle nok indstille sig på, at det bliver lavet noget om i ens arbejdstidsplaner - vi løser opgaven i fællesskab.

Kollegialt samvær

Som på alle andre skoler er hverdagen travl på en efterskole. Og som på alle skoler er foråret ekstra travlt med terminsprøver og ikke mindst afgangsprøverne. På Efterskolen Solbakken gør vi en del ud af vores fester. Vi har to årlige fester: julefrokosten og sommerfesten. Til hver fest er der tre lærere, der har ansvaret for planlægningen af festen. Julefrokosten holder vi for os selv uden påhæng, mens sommerfesten er med påhæng. Begge fester bliver afholdt når skolen er helt elevfri: til jul efter den sidste julesmåkage er spist og alle elever og forældre har forladt skolen, og om sommeren er det typisk om lørdagen, hvor vi har sagt farvel til elevholdet fredag eftermiddag. 

Send os en mail​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Besøg os på Facebook

​​Vurderet 4,6 / 5 stjerner på baggrund af 75 anmeldelser på Facebook

​Hvem er vi

Efterskolen Solbakken

CVR: 49015011